19.06.2024-TUESDAY-4/MIDHUNAM/1199-CHOTHI

Login/Register

Login

Register

SREE GURUVAYURAPPAN

SREE GURUVAYURAPPAN
GANAPATHI
SWAMI AYYAPPAN
BHUVANESWARI DEVI
KALI DEVI
NAGA DEVATHA
NAVAGRAHAM
VazhipadRate(Rs) 
AIKYAMATHYA SOOKTHAM 60
ARCHANA50
AVIL NIVEDYAM 20
AYUSH HOMAM70
AYUSH SOOKTHAM 60
BHAGAVATHY SEVA-SPECIAL (Part.)200
BHAGAVATHY SEVA-SPECIAL(Ind.)3000
BHAGYA SOOKTHAM 60
CHANDANA CHARTHU 1500
CHUTTUVILAKKU-AYYAPPA(GHEE)3000
CHUTTUVILAKKU-AYYAPPA(OIL)1250
CHUTTUVILAKKU-FULL(GHEE)8000
CHUTTUVILAKKU-FULL(OIL)5500
CHUTTUVILAKKU-GURUVAYOORAPPAN(GHEE)5000
CHUTTUVILAKKU-GURUVAYOORAPPAN(OIL)3500
DHANVANTHARI MANTHRAM 60
HUNDI-OIL/THIRI5
KALABHABHISHEKAM1500
KAVACHAM CHARTHU 500
MALAR NIVEDYAM 10
MARRIAGE2000
NARASIMHA MOOLAM60
NEIAPPAM70
NEIPAYASAM90
NEIVILAKKU10
NIRAMALA4000
NITYAPOOJA750
OTTAYAPPAM50
PALABHISHEKAM20
PALPAYASAM80
PAZHAM PANCHASARA 30
PURUSHA SOOKTHAM 60
PUSHPANJALI20
REKHTA PUSHPANJALI50
SAHASRANAMA ARCHANA 50
SANTHANA GOPALAM 60
SATHRU SAMHARA PUSHPANJALI60
SREE SOOKTHAM 60
SUDARSANA MANTHRAM 60
SWAYAMVARA POOJA 150
THAILA ABHISHEKAM 100
THRUMADHURAM 20
THULABHARAM50
THULASIMALA50
VAHANAPOOJA (2 WHEELER)500
VAHANAPOOJA (4 WHEELER)1000
VAKACHARTHU 50
VELLANIVEDYAM(ANNAM) 20
VENNANIVEDYAM25
VIDHYA RAJAGOPALAM 60
VIDYA ARAMBAM200